Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018.05.25.

1. Bevezető

Az Auditker Kft. meglevő ügyfeleinek és az érdeklődőknek a személyes és a telefonos megrendelési módok mellett lehetővé teszi a VidBag és kiegészítő termékei weboldalon keresztüli megrendelését.
A megrendelő kérdőívnél törekedtünk arra, hogy csak a kapcsolatfelvételhez és a megrendelés teljesítéséhez minimálisan szükségeséges adatokat kérjük be.

Az Auditker Kft. mint adatkezelő és adatfeldolgozó, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

 

2. Általános adatok

2.1. A weboldal üzemeltetője, a szolgáltatást nyújtja éa az adatok kezelője az Auditker Kft.

2.2. Az Auditker Kft. nyilvános cégadatai:

 • Székhely: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
 • Postai cím: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
 • Adószám: 11370675-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03-09-103483
 • Nyilvántartja: Bács-Kiskun Megyei cégbíróság
 • Telefonszám: +36-76/484-378
 • Ímélcím: info@auditker.hu

 

3. Milyen személyes adatokat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján

3.1. Elérhetőségi adatok

 • Adat forrása: érintettől származó.
 • Adatkezelés célja: kapcsolattartás, a megrendelés véglegesítése.
 • Adatkezelés jogalapja:
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez.
 • Adatkezelés időtartama: a szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.
 • A kezelt személyes adatok köre:
  • Valódi név
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Mobil

3.2. Számlázási és szállítási adatok

 • Adat forrása: érintettől származó.
 • Adatkezelés célja: A számlázás és a szállítás előkészítése.
 • Adatkezelés jogalapja:
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
  • valamint az aktuális számviteli és adó törvények.
 • Adatkezelés időtartama: a szerződés utolsó teljesítésétől számított 8 év.
 • A kezelt személyes adatok köre:
  • Név/cégnév
  • Település
  • Irányítószám
  • Cím
  • Adószám

 

4. Adatfeldolgozás, adatkezelés

A megrendelés teljesítéséhez az adatkezelő harmadik fél - futárszolgálat - szolgáltatását veszi igénybe. A futárszolgálat munkatársai a szerződés nyújtásához szükséges mértékben, adatfeldolgozóként férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz.

 

5. Szerver naplózás

A weboldal megtekintése során a webszerver automatikusan naplózza a meglátogatott oldalakat.

 • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének ellenőrzése, a honlap megtekintése során fellépő hibák azonosíthatósága és a visszaélések megakadályozása.
 • A kezelt adatok:
  • a látogatás időpontja,
  • a meglátogatott oldal címe,
  • a böngésző típusa,
  • a látogató gépének IP címe.

A fenti adatok nem alkalmasak az érintett azonosítására, azonban az IP cím alapján meghatározható a látogató számítógépének földrajzi elhelyezkedése.

pageup